Retour / retourformulier

Retour / Ruilen / Retourformulier        

Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen veertien werkdagen samen met onderstaande retourbon en pakbon kosteloos retour gezonden worden aan De Stoelenshop. U krijgt van De Stoelenshop een nieuw exemplaar toegezonden.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering samen met onderstaande retourbon en pakbon aan De Stoelenshop te retourneren. Wij vragen u om het product dat u niet wenst af te nemen onbeschadigd en in de originele verpakking retour te zenden. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening.

Indien de zending niet goed bevonden wordt, nemen wij meteen contact met u op. Als u een artikel beschadigd retour stuurt dan brengen wij in overleg met u de reparatiekosten bij u in rekening.

Alleen retouren voorzien van een volledig ingevuld retourformulier worden in behandeling genomen.

Dit retourformulier invullen en samen met de pakbon in de doos met uw retour meesturen.  

Retouren bij voorkeur in de originele verpakking aanleveren.

De Stoelenshop vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door De Stoelenshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Stuurt u de bestelling retour dan zijn de retourkosten voor eigen rekening.
U krijgt het volledige bedrag van de aankoopfactuur terug, inclusief eventuele verzendkosten.

U kunt artikelen aan ons retourneren in de volgende gevallen:
- als een artikel niet conform de bestelling wordt geleverd.
- als een artikel beschadigd is geleverd.
- als een artikel niet aan de verwachtingen voldoet.

U kunt artikelen niet aan ons retourneren in de volgende gevallen:
- wanneer het product beschadigd is door ondeskundig gebruik.
- wanneer het product beschadigd is tijdens ondeskundige inbouw / montage.

Datum retour:  ………………………………………………………………………………………..

Reden retour:  ………………………………………………………………………………………...

Volledige order ja / nee

Indien nee, geef dan s.v.p. op de pakbon aan welke artikel(en) retour gestuurd worden.

Geeft u de voorkeur aan een terugstorting of een vervangend exemplaar? s.v.p. aankruisen:

O Terugstorten op mijn bankrekening
    (u krijgt het geld terug via de betaalwijze waarmee u hebt betaald)

O Vervangend exemplaar, toelichting:

…………………………………………………………………………………………………………...

Als u vragen heeft m.b.t. het retour zenden van leveringen dan kunt u ons altijd bellen op
+31(0)85-0408030 of mailen naar info@destoelenshop.nl.

Handtekening voor akkoord:
                       
……………………………….                      

Stuur uw retourzending naar:

DE STOELENSHOP
Kempenbaan 10
5121 DM RIJEN
NEDERLAND